Chính sách riêng

Chính sách riêng

  1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi 

   

  Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về quý khách nếu quý khách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi quý khách đăng ký tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng hay các cuộc thi, đăng ký để nhận thông tin, sử dụng đơn xin tham gia, mua sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi, điền vào bảng điều tra, hay đưa ra lời nhận xét hay yêu cầu. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ quý khách bao gồm:

  - Tên của quý khách

  - Tên tk đăng nhập

  - Số điện thoại

  - Ngày sinh

  - Địa chỉ

  - Email

  - Nội dung do người dùng khởi tạo(đơn đặt hàng, các đánh giá và các nội dung khác) quý khách gửi cho các Trang Web dainamaudio.vn

  - Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà quý khách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi

  - Thông tin chúng tôi tự động thu thập được quá các công cụ phân tích web khi khách hàng truy cập vào website dainamaudio.vn

  - Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web Sembrush, Google Console,...), tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

   

  2. Thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng

   

  - Chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem

  - Địa chỉ IP của quý khách

  - Các siêu liên kết mà quý khách đã nhấp vào

  - Tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+)

  - Các trang web quý khách đã ghé thăm trước khi truy cập vào website dainamaudio.vn

  Bài viết xem nhiều nhất
  Zalo
  Hotline